Zakelijk Genoegen
Image default
Zakelijke dienstverlening

Een jaarrekening maken

Voor veel ondernemers is het verplicht om een jaarrekening op te stellen. Zo krijg je duidelijkheid over je financiële situatie en het is verplicht om de Kamer van Koophandel hierover in te lichten. Een boekhouder of accountant kan deze voor je opstellen, zodat jij genoeg tijd overhoudt op te focussen op je eigen werkzaamheden. Maar wat is een jaarrekening precies?

Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van je onderneming over het afgelopen jaar gezien. Het belangrijkste wat er in de jaarrekening staat is de balans en de winst- en verliesrekening. Daarnaast wordt er een toelichting toegevoegd. De balans geeft een overzicht van de financiële situatie op dat moment. In de winst- en verliesrekening staat precies genoteerd wat alle inkomsten en uitgaven zijn geweest van afgelopen jaar.

In principe zijn er twee verschillende soorten jaarrekeningen:  De fiscale jaarrekening en de bedrijfseconomische jaarrekening. Een fiscale jaarrekening verstuur je naar de Belastingdienst en wordt gebruikt om de inkomstenbelasting te berekenen. Of je verplicht bent om een fiscale jaarrekening op te stellen ligt aan de rechtsvorm. Zzp’ers zijn hier bijvoorbeeld niet aan verplicht, maar het is wel handig om goed inzicht te krijgen in de financiële status van je bedrijf.

Een bedrijfseconomische jaarrekening geeft duidelijk beeld van de huidige situatie van je bedrijf. Hier wordt niet gekeken naar fiscale normen, maar naar de daadwerkelijke situatie. Dit is vooral handig wanneer je het bedrijf wilt verkopen, want zo krijgt de potentiële koper een duidelijker beeld. Ook voor aandeelhouders en belanghebbende is een bedrijfseconomische jaarrekening goed om te hebben. Zo is iedereen duidelijk op de hoogte van de prestaties van een bedrijf. Samen met een belastingadviseur en accountant bureau kunnen beiden jaarrekeningen worden opgesteld. Hierin staat de balans, de winst- en verliesrekening en eventuele toelichting hierop. De balans is een momentopname van je vermogen. De winst- en verliesrekening laat alle inkomsten en uitgave van afgelopen jaar zien en met de toelichting wordt gegeven door directie of bestuur.

http://weanaaldwijk.nl