Zakelijk Genoegen
Image default
Zakelijke dienstverlening

Wat valt allemaal onder administratie?

In de bedrijfswereld is de term ‘administratie’ vrij uitgebreid en omvat een breed scala aan taken en verantwoordelijkheden. Hier is een gedetailleerde opsomming van wat er allemaal onder administratie kan vallen:

Financiële administratie

Dit is waarschijnlijk het eerste waar men aan denkt bij administratie. Financiële administratie uitbesteden omvat taken zoals het bijhouden van inkomsten en uitgaven, het opstellen van financiële rapporten, het afhandelen van belastingzaken en het beheer van de salarisadministratie.

Boekhouding

Dit omvat het registreren en categoriseren van alle financiële transacties van het bedrijf. Dit kan onder meer de verkoop, aankopen, inkomende en uitgaande betalingen omvatten.

Facturering

Het proces van het maken en verzenden van facturen naar klanten voor de geleverde producten of diensten valt ook onder de administratie.

Loonadministratie

De administratie rondom het uitbetalen van salarissen, het bijhouden van vakantiedagen, ziekteverzuim en andere werknemersgerelateerde zaken vallen ook onder de administratie.

Personeelsadministratie

Dit verwijst naar de administratieve taken die te maken hebben met het beheer van medewerkers. Het kan gaan om het bijhouden van persoonlijke gegevens, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het beheren van vakantiedagen en ziekteverzuim, en het bijhouden van prestatiebeoordelingen.

Voorraadbeheer

Voor bedrijven die producten verkopen, kan de administratie ook het beheer van de voorraad omvatten. Dit omvat het bijhouden van wat er op voorraad is, wat er is besteld en wat er is verkocht.

Klantadministratie

De administratie rondom klantgegevens, zoals contactinformatie, aankoopgeschiedenis en communicatie, valt ook onder de bedrijfsadministratie.

Juridische administratie

Dit omvat het bijhouden van juridische documenten, zoals contracten, vergunningen, licenties en andere wettelijke documenten die belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering.

Samengevat, ‘administratie’ is een breed begrip dat vele aspecten van bedrijfsvoering omvat. Het is cruciaal voor de efficiënte werking van een bedrijf en het onderhouden van goede relaties met klanten, werknemers en andere stakeholders.

Leveranciersadministratie

Net zoals de klantadministratie, is ook de leveranciersadministratie van cruciaal belang. Dit omvat het bijhouden van informatie over leveranciers, zoals contactgegevens, product- of dienstgegevens, contracten en betalingsgeschiedenis.

Debiteuren- en crediteurenadministratie

Debiteuren zijn de mensen of bedrijven die geld aan uw bedrijf verschuldigd zijn, terwijl crediteuren de mensen of bedrijven zijn aan wie uw bedrijf geld verschuldigd is. Het bijhouden van deze administratie is essentieel voor een gezonde cashflow.

Debiteurenadministratie

Hierin houdt u bij welke klanten nog facturen open hebben staan en hoe lang deze al open staan. Op tijd herinneringen sturen en eventueel incassomaatregelen nemen valt hier ook onder.

Crediteurenadministratie

Dit betreft het bijhouden van openstaande rekeningen bij leveranciers. Het tijdig betalen van deze facturen is belangrijk om een goede relatie met leveranciers te behouden en eventuele boetes voor te late betalingen te vermijden.

Belastingadministratie

Dit omvat het voorbereiden en indienen van diverse belastingdocumenten, zoals omzetbelasting (BTW), inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en loonbelasting. Het kan ook het bijhouden van relevante documenten en bonnetjes voor belastingdoeleinden omvatten.