Zakelijk Genoegen
Image default
Zakelijke dienstverlening

Coaching op de werkvloer – Tips voor implementatie

Coaching van werknemers is het proces waarbij werknemers leren hoe zij hun prestaties kunnen verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van regelmatige en systematische feedback, ondersteuning en ontwikkeling. Coaching op de werkvloer helpt mensen om aan de verwachtingen van hun functie te voldoen en deze te overtreffen en een positieve bijdrage te leveren aan hun werk. Organisaties die waarde hechten aan hun werknemers zouden coaching moeten overwegen. Het kan kosteneffectief zijn, de productiviteit verhogen en het verloop verminderen. In deze blog verkennen we de grondbeginselen van werkplekcoaching en geven we enkele tips om coachingstechnieken succesvol op de werkvloer te implementeren. 

De gebieden identificeren waarop werknemers coaching nodig hebben

De praktische toepassing van personeelscoaching vereist een strategische aanpak. De eerste stap is vaststellen op welke gebieden jouw werknemers coaching nodig hebben. Dit kan gebaseerd zijn op feedback van supervisors of collega’s, of op de zelfevaluatie van de werknemer. Gebieden die voor verbetering vatbaar kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld communicatieve vaardigheden, tijdsbeheer en probleemoplossende vaardigheden.

Duidelijkheid van de ontwikkelingsdoelstellingen 

Coaching gaat over het ontwikkelen van mensen en hen helpen hun doelen te bereiken. In zakelijke coachtrajecten is een coach er om de persoon te ondersteunen, dus na het bespreken en identificeren van zijn “waarom”, moet je hem aansporen tot het “hoe”. Vraag hen na te denken over waar ze nu zijn en waar ze in de toekomst willen zijn. Dit vermogen om anderen te helpen zichzelf te herkennen is een belangrijke vaardigheid voor coaches en trainers. Zodra de ontwikkelingsdoelstellingen zijn vastgesteld, is het belangrijk om de opties, mogelijkheden en kansen te overwegen. 

Maak teams 

Het verbinden van werknemers speelt een belangrijke rol bij het opzetten van een effectief coachingsprogramma. Wanneer werknemers nauw te laten samenwerken, kunnen ze leren en groeien. Dit genereert een positievere werkomgeving en leidt tot een hogere productiviteit.

Geef werknemers de kans om aspecten van hun werk te onderzoeken en gebieden aan te wijzen die voor verbetering vatbaar zijn. Op die manier kunnen werknemers hun kennis en ervaring delen, nieuwe vaardigheden leren en hun rol op de werkplek beter begrijpen. Bovendien creëert dit een gevoel van kameraadschap en teamgeest. 

Vooruitgang monitoren en feedback vragen

Tenslotte is het volgen van de vooruitgang en het verkrijgen van feedback van werknemers een belangrijke stap in het coachingsproces. Dit mag niet over het hoofd worden gezien. Door de voortgang te volgen wordt er inzicht verkregen in de prestaties van het personeel en kun je vaststellen op welke gebieden extra ondersteuning nodig is.

 

https://www.inzicht.nl/coaching