Zakelijk Genoegen
Image default
Boekhouding

Eerste hulp bij de notaris

Alhoewel er in Nederland alleen al 750 notariskantoren zijn, is nog niet iedereen helemaal op de hoogte van wat een notariskantoor doet. Om het kort samen te vatten is een notaris iemand die mensen helpt bij het maken van rechtsgeldige en persoonlijke afspraken. Dit kan zowel op persoonlijk als zakelijk vlak. Afgaande van de persoon die het vraagt zijn er verschillende zaken die een notaris kan regelen. Hieronder worden deze zaken verder toegelicht.

Persoonlijke zaken

Zaken die persoonlijke situatie betrekken zoals familie kunnen door de notaris worden afgehandeld. Denk hierbij aan zaken zoals een testament opstellen,huwelijkse of partnerschap voorwaarden opstellen. Is er ook sprake van een periodieke schenking, dan eist de Belastingdienst dat er een overeenkomst wordt opgesteld. In tegenstelling tot de bovenstaande zaken, is het inschakelen van een notaris bij een samenlevingscontract en ,levenstestatement aan te raden. Een notaris kan ook helpen bij het verdelen en afhandelen van de erfenis. Dit laatste is zeker belangrijk, omdat de executie van een erfenis door familieleden vaak niet goed wordt uitgevoerd en daardoor ook leidt tot ruzies binnen de familie. Verder kan een notaris helpen bij het kopen en verkopen van vastgoed. Tot slot kan een notaris je ook bijstaan bij splitsing van een gebouw. Dit is het geval als een huis in meerde appartementen wordt opgesplitst. 

Onderneming

Als iemand een onderneming wil starten, dan ben je aan het juiste adres bij notariskantoor Novia Veenendaal. Heb je al een onderneming en wil je iets wijzigen dan kan een notaris hier ook naar kijken. In aktes kan een onderneming verder afspraken maken over de rechtsvormen die een onderneming kan hebben. Enkele voorbeelden zijn naamloze vennootschappen,besloten vennootschappen of een stichting.

Verplichtingen

Tot slot heeft notaris door een eed af te leggen enkele verplichtingen. Zo mag een notaris in principe niemand weigeren. Ook iemand met een crimineel verleden heeft recht op een notaris. Alleen in hele bijzondere omstandigheden mag een notaris iemand afwijzen. Er wordt van een notaris ook verwacht om zijn of haar werk onpartijdig uit te voeren. Een notaris moet namelijk rekening houden met de belangen van alle partijen die bij een zaak betrokken zijn. Tot slot,moet alles wat iemand aan een notaris vertelt strikt geheim blijven, zelfs niet met een mogelijke (zaken)partner.

https://www.notariskantoornovia.nl/