Zakelijk Genoegen
Image default
Auto-industrie

Juridisch ontruimingsproces in Nederland

Als verhuurder in Nederland heb je het recht om een huurder uit te zetten als deze de huur niet betaalt, overlast veroorzaakt of de huurovereenkomst niet nakomt. Dit proces wordt een ontruimingsprocedure genoemd of ook in het Engels een legal eviction process. Het is belangrijk om te weten dat dit proces op de juiste manier te laten doorlopen, zodat je de huurwoning kunt terugkrijgen. Of dat je als huurder je rechten wil weten hierin.

De eerste stap

De eerste stap in het ontruimingsproces is een sommatie aan de huurder. In deze sommatie vraag je de huurder om de huur binnen een bepaalde termijn te betalen, de overlast te beëindigen of de huurovereenkomst na te komen. Als de huurder niet reageert op de sommatie, kun je een gerechtelijke procedure starten.

De gerechtelijke procedure

De gerechtelijke procedure voor een ontruiming begint met het indienen van een vordering bij de rechtbank. In deze vordering moet je de volgende informatie opnemen:

  • De naam en contactgegevens van de huurder
  • De naam en contactgegevens van de verhuurder
  • De details van de huurovereenkomst
  • Het bedrag dat de huurder nog moet betalen
  • De overlast die de huurder veroorzaakt
  • De bepalingen van de huurovereenkomst die de huurder niet nakomt

 De rechter zal de vordering beoordelen en bepalen of er een ontruimingsbevel wordt afgegeven. Als de rechter een ontruimingsbevel afgeeft, moet de huurder binnen een bepaalde termijn de woning verlaten.

De uitzetting

Als de huurder de woning niet vrijwillig verlaat, zal de rechter een uitzettingsbevel afgeven. Dit bevel wordt uitgevoerd door een gerechtsdeurwaarder. De gerechtsdeurwaarder zal de huurder en zijn bezittingen uit de woning verwijderen.

De kosten van een ontruiming

De kosten van een ontruimingsprocedure zijn voor de huurder. De huurder moet de huurachterstand, de gerechtskosten en de kosten van de uitzetting betalen.

Huurachterstand

De huurder moet de huurachterstand in zijn geheel betalen, inclusief de wettelijke rente. De wettelijke rente is momenteel 2,0% per maand.

Gerechtskosten

De gerechtskosten voor een ontruimingsprocedure zijn ongeveer €1.000,-. Deze kosten bestaan uit griffierechten, proceskosten en eventuele kosten voor een advocaat.

Kosten van de uitzetting

De kosten van de uitzetting worden door een gerechtsdeurwaarder berekend. Deze kosten variëren van €300,- tot €1.000,-, afhankelijk van de grootte van de woning en de hoeveelheid bezittingen van de huurder.

 

Juridisch advies voor huurders

Als huurder heb je ook rechten in het ontruimingsproces. Als je het niet eens bent met de sommatie of de gerechtelijke procedure, kun je juridisch advies inwinnen. Een advocaat kan je helpen om je rechten te beschermen met een legal support for tenants.

Legal Expat

Legal Expat is een Nederlandstalige advocaatpraktijk in Nederland. Wij helpen expats en andere buitenlanders met hun juridische zaken in Nederland. Wij hebben veel ervaring met ontruimingsprocedures. Neem contact met ons op voor meer informatie.